بسم الله الرحمن الرحیم

آیه 119 سوره مائده:

معنی آیه:

خداوند می گوید:«امروز،روزی است که راستی راستگویان،به آنها سود می بخشد؛برای آنها باغهایی از بهشت است که نهرها از زیر درختان آن می گذرند،و تا ابد در آن جاودانه می مانند؛هم خداوند از آن ها خشنود است،و هم آنها از خدا خشنودند؛این رستگاری بزرگی است.»

تفسیر آیه:

خداوند در این آیه می فرماید که صدق و راستی راستگویان در دنیا،در سرای آخرت به آنها سود می بخشد.این صدق و راستی البته تنها شامل صداقت زبانی نیست؛بلکه صداقت عملی نیز لازم است.البته راستی گفتار عاقبت به راستی کردار می انجامد.


امام على (علیه السلام):راستگو در آستانه نجات و بزرگوارى است و دروغگو در لبه پرتگاه و خوارى.«نهج البلاغه،خطبه 86»