بسم الله الرحمن الرحیم

قسمتی از ترجمه آیه:ای کسانی که ایمان آورده اید به پیمان ها(و قراردادها) وفا کنید...


تفسیر آیه:این سوره مبارک با توصیه به وفای به عهد آغاز می شود.مفسران،این نکته را ذکر کرده اند که منظور از پیمان ها و قراردادها،همه پیمان هایی است که تنمسان می تواند ببندد؛اعم از یمان بنده با خداوند،پیمان مردم با پیامبر یا امامانشان،پیمان انسان با خودش و پیمان بین مردم مانند قراردادهای مالی،ازدواجو... .با دقت در اجتماع انسان هادر می یابیم که اساس یک جامعه بر قراردادها و پیمان ها استوار است؛از کوچک ترین جامعه یعنی خانواده تا جامعه بزرگی مثل کشور.به همین جهت قرآن به شدت بر وفای به عهدو پیمان تاکید کرده است.حتی پس از فتح مکه که قدرت به دست مسلمانان افتاد و قرآن حکم کرد که مشرکان،یا مسلمان شوند یا خونشان ریخته شود،قید فرمود که با مشرکانی که با آنها عهد بسته اید،کاری نداشته باشیدتا هنگامی که مدت عهدشان تمام شود(آیات ابتدایی سوره توبه).البته روشن است که وفای به عهدتا زمانی درست است که طرف مقابل به آن وفا کند.«المیزان،ج5،ص160»


رسول اکرم (صل الله علیه و آله):آنکس که وفای به عهد و پیمان نکند، دین ندارد.«بحارالانوار/ج٧٥/ص٩٦»