بسم الله الرحمن الرحیم

(آیه 255 سوره بقره):این آیه شریفه که به آیه الکرسی معروف است،از شریف ترین آیات قرآن کریم است و روایت های بسیاری در فضیلت آن نقل شده است،که به دلیل معارف والایی است که در این آیه آمده است.

در روایتی از امام صادق(علیه السلام)می خوانیم:«برای هر چیزی نقطه اوج و ارتفاعی است و نقطه اوج قرآن،آیه الکرسی است.»


سوال

این آیه در چه اوقاتی فضیلت زیادی دارد؟

پاسخ

پس از نمازهای یومیه،هنگام خارج شدن از خانه،سوار شدن به وسیله ی نقلیه،هنگام خوابیدن،هنگام مسافرت،زیارت اهل قبور و هر صبح و شام.شایان ذکر است که بنا بر نقل مشهور،آیه الکرسی همین یک آیه یعنی تا«و هو العلی العظیم»است و نه تا«هم فیها خالدون»البته قرائت دو آیه بعدی فضیلت دارد.(اطیب البیان،ج3،ص8)