بسم الله الرحمن الرحیم

قسمتی از معنای آیه 50 سوره کهف:

به یاد آرید هنگامی را که به فرشتگان گفتیم:«برای آدم سجده کنید»آنها همگی سجده کردندجز ابلیس_که از جن بود_...

تفسیر آیه:

از این آیه به خوبی فهمیده می شود که ابلیس_چنانکه برخی به اشتباه پنداشنه اند_از فرشتگان نبوده؛بلکه از طایفه جن است.به طور کلی از آیات قرآن و روایات معصومین(علیه السلام)استفاده می شود که مقام ابلیس بر اثر عبادت فراوانش چنان بالا رفت که در صف فرشتگان مقرب خدا در آمد؛اما به خاطر تکبردر برابر فرمان خدا و خودداری از سجده بر آدم(علیه السلام) ،از آن مقام والا رانده و مشمول خشم الهی شد.(نمونه،ج12،ص466)