...اللهم عجل لولیک الفرج...

...

 (ثوابش تقدیم به شهید مدافع حرم (شهید مهدی بیدی