قرآن حق است

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق (یقینا این کتاب را به درستی و راستی بر تو نازل کردیم.)

شرایط قبولی توبه (تفسیر آیه119سوره نحل)

بسم الله الرحمن الرحیم


این آیه،توبه را به توبه قلبی و پشیمانی درونی محدود نمی کند؛بلکه روی اثر عملی آن تاکید کرده،اصلاح و جبران را مکمل توبه می شمارد تا این فکر غلط از مغز انسان ها بیرون رود که هزاران گناه را با یک جمله«استغفرالله»می توان جبران کرد؛بلکه باید خطاها در عمل جبران گردد و قسمت هایی از روح انسان یا جامعه که بر اثر گناه آسیب یافته،اصلاح و ترمیم شود.آیه به قدزی بر این نکته تاکید دارد که دوباره با جمله«پروردگارت بعد از آن آمرزنده و مهربان است»تاکید می کند که مشمول آمرزش و رحمت الهی شدن،تنها بعد از توبه و اصلاح امکان پذیر است.(نمونه،ج11،ص445)

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

قبول نشدن توبه هنگام نزول عذاب(تفسیرآیه51سوره یونس)

بسم الله الرحمن الرحیم

این آیه بر این حقیقت تاکید می کندکه هنگام نزول عذاب،درهای توبه بسته می شود و پشیمانی سودی نخواهد داشت.دلیل آن هم روشن است؛زیرا توبه در چنین حالی،شبیه توبه اجباری و اضطراری است و چنین توبه ای بی ارزش است.(نمونه،ج8،ص312)
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

تفاوت توبه مشرک و مومن(تفسیر آیه 11سوره توبه)

بسم الله الرحمن الرحیم

هر گاه به مشرک خطاب کنند که توبه کند،مقصود ترک اموری است که او را از یکتاپرستی باز میدارد و اینکه به خدا و پیامبر وی ایمان بیاورد؛ولی اگر به فرد با ایمان بگویند که توبه کند،مقصود،ترک اعمال زشت و ناهنجاری است که شایسته مقام مومن نیست.(منشور جاوید،ج7،ص161)

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

توبه چیست؟(آیه11سوره توبه)

بسم الله الرحمن الرحیم

مقصود از توبه،همان بازگشت به سوی خداست.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

هر کسی طعم مرگ را می چشد(آیه185سوره آل عمران)

بسم الله الرحمن الرحیم
تعبیر چشیدن،اشاره به احساس کامل است.گاهی می شود که انسان غذایی را با چشم می بیند یا با دست لمس می کند؛مگر زمانی که آن را بچشد.گویا در سازمان خلقت،مرگ نیز نوعی غذا برای آدمی و موجودات زنده است.(نمومه،ج3،ص230)
نقل شده که امیرالمومنین حضرت علی (علیه السلام)در پی جنازه ای می رفت و شنید که مردی می خندد.فرمود:«گویی که مرگ بر دیگران مقرر شده،نه بر ما.و گویی حق بر غیر ما واجب شده و خیال میکنی این مردگان که میبینیم،مسافرانی اند که به زودی به نزد ما باز می گردند.آنها را در گورهایشان می گذاریم و اموالشان را می خوریم؛گویی پس از آنها جاودانه خواهیم زیست...»(نهج البلاغه،حکمت122)
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

حروف مقطعه

بسم الله الرحمن الرحیم

حروف مقطعه چیست؟

حروف مقطعه همان حروفی هستند که در آیه اول بعضی سوره ها آمده است.مانند(الم)در آیه یک سوره بقره و یا (الم) در سوره آل عمران و (المص)در آیه اول سوره اعراف و سوره های دیگر.

ولی به راستی حروف مقطعه چیست؟؟...


درباره حروف مقطعه و تفسیر آن،سخنان فراوانی به میان آمده است.در میان این نظریات،دو نظریه بیشتر جلب توجه می کند:

یکم این که حروف مقطعه،اسراری بین خداوند وپیامبر اوست و علم به این اسرار نیز نزد خود آنهاست(صافی،ج1،ص90)

و دومین نظریه این است که خداوند با حروف مقطعه،این مطلب را بازگو کرده است که این قرآن از همین حروفی است که شما نیز به آن دسترسی دارید(مانند الف،لام،میم و...)؛ولی توانایی آوردن کتابی مانند قرآن را ندارید و همین مطلب دلیل بر وحیانی بودن قرآن است(اقتباس از نمونه،ج1،ص62).


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

مالک روز جزا(تفسیر آیه 4 سوره الفاتحه)

بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک خداوند مالک و فرمانروای دنیا نیز هست؛اما مالکیت و فرمانروایی او در قیامت به طور کامل آشکار و ظاهر خواهد شد؛زیرا تمام پیوندهای مادی و مالکیت های ظاهری در قیامت از بین خواهد رفت و مالکیت و فرمانروایی مطلق از آن خدا خواهد بود ؛چنان که فرموده است:«روزی که همه (مردم)آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند،(و گفته می شود:)امروز ،فرمانروایی برای کیست؟برای خداوند یکتای قهار است.»(غافرـ16)همچنین در آیه 19 سوره انفطار فرموده است:«روز جزا،روزی است که هیچکس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و همه ی امور در آن روز از آن خداست.»
در روایتی از امام باقر(علیه السلام)در ذیل این آیه می خوانیم:«همه کارها،امروز و آن روز به دست خداست...ولی در روز قیامت ،تمام حاکمان از میان میروند و هیچ حکومتی جز حکومت خدا باقی نمی ماند.»(نمونه،جلد26،ص236) 
در حالات امام سجاد(علیه السلام)نقل کرده اند که هنگامی که آیه(مالک یوم الدین)را می خواندند،آنقدر آن را تکرار می کردند که نزدیک میشد جان دهند(اصول کافی،جلد2،ص595)
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

رحمان و رحیم(تفسیر آیه 3 سوره الفاتحه)

رحمان و رحیم دو صفت از صفات نیکوی الهی است. خداوند بارها خود را با این دو صفت معرفی کرده است. در معنای این دو کلمه و فرق آنها با یکدیگر گفته اند«رحمان،صیغه مبالغه و به معنای کثرت و فراوانی رحمت الهی است که شامل همه بندگان او ـ اعم از مومن و کافرـ می شود و رحیم،صفت مشبهه و بیانگر رحمت جاودان و نعمت همیشگی خداوند است که ویژه بندگان مومن است.»

از پیامبر گرامی اسلام (ص)نقل شده است:«خداوند یکصد رحمت دارد و یکی از آن ها را به زمین فرو فرستاده و بین مخلوقاتش تقسیم کرده است. با آن یک رحمت است که مخلوقات با هم مهربانی می کنند و به یکدیگر مهر می ورزند.نود و نه رحمت دیگر را برای خود نگه داشته و زمان ظهور آن را عقب انداخته است و با آن نود و نه رحمت در روز قیامت بر بنگانش رحم می کند.»همچنین روایت شده است : خداوند آن یک رحمت را نیز می گیرد  و صد رحمت را کامل می گرداند و در روز قیانت با صد رحمت ـ یعنی با همه رحمت خویش ـ   بر بندگانش رحم میکند.»(مجمع البیان،ج1،ص54) 

البته روشن است که تعبیر صد رحمت برای نزدیک کردن مطلب به ذهن است؛چرا که رحمت الهی بی نهایت و شمارش ناپذیر است.۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت