قرآن حق است

انا انزلنا الیک الکتاب بالحق (یقینا این کتاب را به درستی و راستی بر تو نازل کردیم.)

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «سوره حمد» ثبت شده است

مالک روز جزا(تفسیر آیه 4 سوره الفاتحه)

بسم الله الرحمن الرحیم
بی شک خداوند مالک و فرمانروای دنیا نیز هست؛اما مالکیت و فرمانروایی او در قیامت به طور کامل آشکار و ظاهر خواهد شد؛زیرا تمام پیوندهای مادی و مالکیت های ظاهری در قیامت از بین خواهد رفت و مالکیت و فرمانروایی مطلق از آن خدا خواهد بود ؛چنان که فرموده است:«روزی که همه (مردم)آشکار می شوند و چیزی از آنها بر خدا پنهان نخواهد ماند،(و گفته می شود:)امروز ،فرمانروایی برای کیست؟برای خداوند یکتای قهار است.»(غافرـ16)همچنین در آیه 19 سوره انفطار فرموده است:«روز جزا،روزی است که هیچکس قادر به انجام کاری برای دیگری نیست و همه ی امور در آن روز از آن خداست.»
در روایتی از امام باقر(علیه السلام)در ذیل این آیه می خوانیم:«همه کارها،امروز و آن روز به دست خداست...ولی در روز قیامت ،تمام حاکمان از میان میروند و هیچ حکومتی جز حکومت خدا باقی نمی ماند.»(نمونه،جلد26،ص236) 
در حالات امام سجاد(علیه السلام)نقل کرده اند که هنگامی که آیه(مالک یوم الدین)را می خواندند،آنقدر آن را تکرار می کردند که نزدیک میشد جان دهند(اصول کافی،جلد2،ص595)
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت

رحمان و رحیم(تفسیر آیه 3 سوره الفاتحه)

رحمان و رحیم دو صفت از صفات نیکوی الهی است. خداوند بارها خود را با این دو صفت معرفی کرده است. در معنای این دو کلمه و فرق آنها با یکدیگر گفته اند«رحمان،صیغه مبالغه و به معنای کثرت و فراوانی رحمت الهی است که شامل همه بندگان او ـ اعم از مومن و کافرـ می شود و رحیم،صفت مشبهه و بیانگر رحمت جاودان و نعمت همیشگی خداوند است که ویژه بندگان مومن است.»

از پیامبر گرامی اسلام (ص)نقل شده است:«خداوند یکصد رحمت دارد و یکی از آن ها را به زمین فرو فرستاده و بین مخلوقاتش تقسیم کرده است. با آن یک رحمت است که مخلوقات با هم مهربانی می کنند و به یکدیگر مهر می ورزند.نود و نه رحمت دیگر را برای خود نگه داشته و زمان ظهور آن را عقب انداخته است و با آن نود و نه رحمت در روز قیامت بر بنگانش رحم می کند.»همچنین روایت شده است : خداوند آن یک رحمت را نیز می گیرد  و صد رحمت را کامل می گرداند و در روز قیانت با صد رحمت ـ یعنی با همه رحمت خویش ـ   بر بندگانش رحم میکند.»(مجمع البیان،ج1،ص54) 

البته روشن است که تعبیر صد رحمت برای نزدیک کردن مطلب به ذهن است؛چرا که رحمت الهی بی نهایت و شمارش ناپذیر است.۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰
محمد موحدسرشت