بسم الله الرحمن الرحیم

گفته های دین اسلام پر از دلایل علمی می باشد.

روزه یک ماهه باعث پاکسازی بدن است.