بسم الله الرحمن الرحیم

چرا حجاب فقط بر زنان واجب است؟ آیا در دین براى مردان نیز حجاب ویژه‏اى در نظر گرفته شده است؟


پوشش، فقط مخصوص زنان و دختران نیست؛ بلکه بر مردان نیز واجب است و اگر فرقى وجود دارد، در مقدار آن است. مرد و زن باید برخى از اعضاى بدن خود را بپوشانند؛ اما برخى از اعضا را فقط زنان باید بپوشانند که پوشاندن آن اعضا بر مردان واجب نیست.

دانستن این نکته لازم است که مقدار پوشش زنان را خداوند حکیم، پیامبر (صلى الله علیه و آله و سلم) و امامان (علیهم السلام) مشخص کرده‏اند. مصالح و فواید زیادى براى حجاب وجود دارد که برخى آیات و روایات در این باره بیان شد. تفاوت مقدار پوشش زن و مرد به سبب تفاوت‏هاى جسمى و روحى زن و مرد مشخص شده است.


حجاب بانوان - که چادر بهترین نوع آن است - به لحاظ آفرینش و شخصیت گران سنگى است که خانم‏ها دارند و این یک ارزش، کرامت و بها دادن به آنها است و بى حجابى، بى بندوبارى و در معرض بیگانگان و نامحرمان قرار گرفتن، پژمردگى، بدبختى، بى شخصیتى، آلودگى و... را در پى دارد.

بر مردان واجب نیست که چادر و مقنعه بپوشند؛ ولى بر آنان است که چشم خود را از نگاه به نامحرم حفظ کنند.«بنى هاشمى، ج 2، ص 429/استفتائات مقام معظم رهبرى»

و عفاف داشته باشند و عورت خود را از نگاه دیگران بپوشانند؛ اما پوشاندن بقیه بدن واجب نیست، مگر آنکه بدانند زنان نامحرم به بدن آنان نگاه مى‏کنند که در این صورت، باید بدن خود را از نگاه آنان حفظ کنند.«مرتضى مطهرى، مسئله حجاب/على محمدى، فلسفه حجاب»