بسم الله الرحمن الرحیم

تفسیر آیه 83 سوره بقره:«...و به مردم نیک بگویید...»

ذیل جمله«و به مردم نیک بگویید»از این آیه،از امام صادق (علیه السلام)روایت شده که فرمود:«با مردم سخن بگویید و جز خیر و خوبی نگویید و تا ندانسته اید که چه سخنی خوب است ،آن را به زبان نیاورید.»در روایتی از امام باقر(علیه السلام)می خوانیم:«بهتر از آنچه دوست دارید با شما سخن بگویند، با مردم سخن بگویید.»(المیزان،ج1،ص218)

پیامبر اکرم (صلى الله علیه و آله):

از سخن گفتنِ بى ادبانه بپرهیز.(اعلام الدین فی صفات المومنین ص 273)